งานบริการ

  • Webinar
  • > WEBINAR วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Approach to Energy Performance Assessment)

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัด Webinar เรื่อง การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Approach to  Energy Performance Assessment) ท่านสามารถ

  • Download เอกสารประกอบ Webinar โดย Click ที่ปุ่ม ดาวน์โหลดไฟล์ ด้านข้าง
  • Download คลิปการบรรยายโดย Copy URL ด้านล่างไปใส่ใน Web Browser ของท่าน

Copy URL --> https://drive.google.com/file/d/1AG8GUU-pJdqWSYLgDljGP4impjIuJPy-/view?usp=sharing