2021

หมวดหมู่

Webinar-เดือนพฤศจิกายน-2564-การกำหนดแผนประหยัดพลังงานขององค์กร.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
Webinar-เดือนตุลาคม-2564-การกำหนดแผนฝึกอบรมด้านพลังงานขององค์กร.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
Webinar-เดือนกันยายน-2564-การวิเคราะห์หาโอกาสในการปรับปรุงและผลตอบแทนทางการเ.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
Webinar-เดือนสิงหาคม-2564-การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานอย่างเป็นระบบ.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
Webinar-เดือนกรกฎาคม-2564-ความสำคัญของลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร